System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

 

Konstrukcje stalowe

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. ofe­ruje wyko­naw­stwo róż­no­rod­nych kon­struk­cji sta­lo­wych na pod­sta­wie wła­snej doku­men­ta­cji lub doku­men­ta­cji Klienta. Kon­struk­cje mogą być wyko­ny­wane ze stali węglo­wej zabez­pie­czo­nej anty­ko­ro­zyj­nie (powierzchnie malo­wa­ne farbą lub ocyn­ko­wane) mogą być wykonane również ze stali kwa­so­od­por­nej.

 

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT