System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Zamknięte obiegi wody technologicznej

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Zamknięte obiegi wody technologicznej

 

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje dla swo­ich Klien­tów zamknięte obiegi wody tech­no­lo­gicz­nej zakła­dów prze­rób­czych kru­szyw oraz wdraża takie sys­temy dla już ist­nie­ją­cych insta­la­cji w celu zapew­nie­nia efek­tyw­niej­szej gospo­darki wod­nej zakładu.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT