System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Myjki wodne, wodno-powietrzne,
szczot­kowe i korun­dowe

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Pro­du­ko­wane przez firmę LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. myjki prze­zna­czone są do mycia i czysz­cze­nia dla prak­tycz­nie każ­dego rodzaju owo­ców i warzyw oraz do usu­wa­nia z nich drob­nych sta­łych zanie­czysz­czeń.

 

Myjki mogą być wyko­nane w róż­nych wer­sjach i typach:

 

  • myjki wodno-powietrzne
    (do mycia owo­ców i warzyw przed poda­niem na tunel zamra­żal­ni­czy),
  • myjki szczot­kowe,
  • myjki szczot­kowo-korun­dowe,

 

Myjki mogą być wyko­ny­wane są ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej jak i, na życze­nie Klienta, ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT