System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Stoły obrotowe

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Pro­du­ko­wane przez firmę LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. stoły obro­towe pozwa­lają na wej­ściu spraw­nie i szybko zała­do­wać pro­dukty do bufora jakim jest powierzch­nia stołu, a na wyj­ściu znacz­nie uła­twia odbiór opa­ko­wań. Maszyna wtedy mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stuje swoją moc prze­ro­bową, co znacz­nie wpływa na wydaj­ność całego pro­cesu.

Stoły obro­towe mogą być wyko­ny­wane są ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej jak i ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT